Počet ću ovo izlaganje sa nekoliko rečenica iz ekspozea premijera Konakovića:

“Prema tome, pravda, beskompromisna borba protiv korupcije i kriminala, transparentnost, objektivan pristup rješavanju problema, javni interes i interes građana prije ličnih i stranačkih interesa, kontinuirana podrška procesima koji proizvode nove vrijednosti ključne su riječi ovog ekspozea i opšte smjernice za rad Vlade Kantona Sarajevo u mandatu 2014-2018. godine. Pred nama su teški zadaci i bolni rezovi koje svi zajedno moramo podnijeti. Ono što možemo obećati je da će ova Vlada naporno raditi kako bi sve postavljene zadatke ispunila i provela u praksi. I uvijek ćemo govoriti istinu i samo istinu, ma kakva ona bila”.

I naravno, uvijek treba građanima reći istinu pa ma kakva ona bila; i ja ću o ovoj minornoj budžetskoj korekciji kojoj je potpuno neopravdano dato ime rebalans budžeta govoriti u tom duhu.

Vi ste premijeru kada ste, na posljednji dan zakonskog roka, 31. marta ove godine, apelirali da usvojimo budžet za 2015. – prijedlog koji je izradila stara Vlada i za koji ste i Vi tvrdili da ga u normalnim okolnostima ne biste podržali  – rekli da ćete u roku od 90 dana izaći pred ovu skupštinu sa novim prijedlogom budžeta.

Tada ste kazali:

“To naravno nisu naše politike, ovaj budžet nije odraz naših politika najavljenih u ekspozeu.”

Taj će novi budžet, kako ste rekli, oslikavati politike nove Vlade. Danas je taj dokument pred nama. I šta je zapravo u ovom novom budžetu drugačije u odnosu na onaj koji je izradila stara Vlada, i za koji ste rekli da ga ni Vi ne biste podržali? Skoro, pa ništa.

Uvršten je i raspoređen dodatni prihod od 13 miliona KM.

Taj dodatni prihod iz Federacije nije stvarnost nego projekcija. Autor te projekcije je isti onaj koji iz godine u godinu netačno najavljuje privredni rast BDP-a u BiH za skoro 3%, a u pismima MMF-u i drugim ozbiljnim kreditorima priznaje da neće biti veći od 0.5-0.7%. A i to pod idealnim političkim i ekonomskim okolnostima. A takvih okolnosti – zna svako ko prati političku situaciju u Federaciji – nema ni na vidiku. Isti taj autor svako malo domaću javnost obmanjuje dobrim vijestima o povećanim prihodima na federalnom i državnom nivou da bi se nakon pa i površnih analiza ustanovilo da se radi, recimo, o tome da su prodavači cigreta prije ulaska Hrvatske u EU uvezli ogromne količine robe kako bi izbjegli plaćanje skupljih EU nameta ili da je rast jednostavno rezultat toga što je i na rezani duhan uvedena akciza.

Mogao bih još govoriti o organima zaduženim za mjerenje makroekonomsokih indikatora i ekonomskih kretanja i o kredibilnosti njihovih projekcija, ali nažalost ovom prilikom nemam vremena. Ono što je nama, odnosno, vama, bitno jeste je to da vi upravo na njihovim projekcijama bazirate ovaj dodatni prihod od 13 miliona KM i njegovo uvrštenje u budžet nazivate rebalans. A o tome kako je moguće imati bilo kakvu projekciju prihoda sa federalnog nivoa kada ni Federacija još ne zna koliko i kako će se zadužiti kod MMF-a – s obzirom da pregovori još nisu ni počeli – i kako će novi nivo zaduženja uticati na iznose koji preostaju za raspored kantonima, opštinama i gradovima da i ne govorimo.

Ali i da niste uradili analizu federalnog nivoa morali ste biti svjesni nerealnosti vaših očekivanja, jer vam brojevi pokazuju da su budžetski prihodi podbacili i u periodu koji je iza nas, u ona tri mjeseca privremenog finansiranja.

A tih 13 vrlo upitnih miliona KM prihoda je u ovoj minornoj korekciji budžeta koju vi zovete rebalansom raspoređeno na sljedeći način:

Milion za plaće i naknade sudova uključenih u procese protiv ratnih zločina, a u sklopu projekta IPA.

Skoro dva miliona za plaće novih 130 policajaca.

Dva i po miliona za plaće u sektoru obrazovanja da ne bi bili zakinuti kao prošle godine.

Pola miliona za doprinose poslodavca, jer porast broja plata o kojima sam govorio ranije automatski uzrokuje i porast ove stavke.

I tako dalje.

Da li je u rebalansu predviđeno popunjavanje Tužilaštva koje iz godine u godinu traži da se radna mjesta popune u skladu sa sistematizacijom? Nedostaje im skoro 40 ljudi. Tužilaca, stručnih saradnika, daktilografa.

Da li je pojačan kapacitet inspekcija gdje nedostaje skoro 70 ljudi?

Da li je smanjen broj zaposlenih u državnoj administraciji, izvršena racionalizacija, da li postoji nagovještaj da se na tome radi? Nije, ali se zato, po našem mišljenju, nepromišljeno i nepravedno krenulo u racionalizaciju osnovnog obrazovanja – a to je moralo biti posljednja stvar,to da se uvode drastične mjere štednje prema djeci u prvim razredima škole i onima koji brinu o njima u uslovima u kojima nemaju sredstva ni za toalet papir, a kamoli za savremene ili makar u svijetu standardne školske aktivnosti.

Ali zato se Kanton velikodušno odlučio na moralno neodbranjiv populistički potez da na sebe preuzme finansiranje obezbjeđenja na utakmicama profesionalnih, komercijalnih fudbalskih klubova. Kao da organizatore kulturnih događaja troškovi obezbjeđenja ne dovode u nemoguć finansijski položaj. 250 hiljada maraka ovaj rebalans predviđa za tu namjenu. A ti klubovi – koji su se plasirali u evropska takmičenja, i ja im na tome čestitam i nadam se da će nas učiniti ponosnim – će samo za učešće u prvoj utakmici dobiti od FIFA-e preko 200 hiljada eura.

Mi u principu ne glasamo protiv zakonskih prijedloga koji su u formi nacrta, jer smatramo da glasanjem za nacrt omogućujemo građanima i strukovnim organizacijama da u javnoj raspravi utiču na konačni sadržaj propisa koji će se morati poštovati.

Ali ponekad je predloženi nacrt toliko neadekvatan da je teško zamisliti da bi se intervencijama u javnoj raspravi mogao popraviti. U ovom slučaju, ne samo da nacrt ne sadrži prijedloge reformi koje su ovom kantonu neophodne i koje su najavljene u ekspozeu premijera na početku mandata – već ovaj nacrt predstavlja nastavak budžetske prakse i politike koje su ovaj kanton dovele u katastrofalno stanje – ono stanje koje je premijer prezentirao u uvodu svog ekspozea.

U ekspozeu je najavljena radikalna promjena kursa, ali tih promjena nema u egzaktnim brojevima pomoću kojih svaki pa i ovaj budžet izražava stvarnu političku volju autora.