Predrag Kojović, zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo, upozorava da je Vlada Kantona Sarajevo utvrđivanjem mjesečne naknade od 720 konvertibilnih maraka za predsjednika Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja KS svjesno prekršila zakon koji je donijela prije manje od pola godina.

“Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanovama se primjenjuje i na ovaj Zavod. Od Vlade odobrena naknada ne bi mogla biti više od 416 maraka, jer zakon kaže da ne smije biti veća od 50% ‘prosječne plate u Federaciji. Prosječna plata u FBiH u posljednja 3 mjeseca je 833 KM. Svaki osnovac će izračunati da je pola od tog iznosa 415,5 KM, a nikako 720 KM”, kazao je Kojović.

“Riječ je o odluci za koju će Vlada vjerovatno tvrditi da su je previdjeli, pa će je možda i povući nakon naše reakcije. Međutim, nas niko ne može uvjeriti da oni koji tako revnosno i doslovno prate zakone kada im to treba uvećati primanja, ili kada treba oboriti neki prijedlog opozicije, nisu znali šta zakon kaže po tom pitanju jer su se, između ostalog, tako glasno hvalili njegovim donošenjem kada je trebalo kreirati imidž reformske vlade”, dodaje Kojović.

“Vlada Kantona Sarajevo svojom odlukom utvrđuje visinu mjesečne naknade za rad predsjedniku i članovima upravnog odbora institucije, Zavod spada u te institucije, a član 8. propisuje da ista može biti utvrđena najviše do 50% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodna tri mjeseca. Vlada može ignorisati zakon i finansijske činjenice, ali onda trebaju biti spremni da odgovaraju jer mi nećemo odustati od ovog pitanja. Zakon je i u tom pogledu jasan pa kaže da će odgovorno lice koje zaključi ugovor o mjesečnoj naknadi suprotno zakonskim odredbama će platiti kaznu od 5.000 do 10.000 maraka”, zaključio je Kojović.