Predsjedništvo je najviše izvršno političko tijelo Naše stranke. Predsjedništvo po funkciji čine predsjednik (Predrag Kojović), potpredsjednici/e (Sabina Ćudić, Nasiha Pozder i Edin Forto), generalni sekretar, te predsjednik Glavnog odbora (Dennis Gratz). U predsjedništvo se bira i dodatnih 11 članova Naše stranke, od kojih pet (5) predlaže predsjednik Naše stranke, pet (5) članovi Glavnog odbora, a jednog/u (1) člana/članicu Forum mladih Naše stranke.

Predsjedništvo Naše stranke:

Predrag Kojović, predsjednik

Dennis Gratz, predsjednik Glavnog odbora

Sabina Ćudić, potpredsjednica

Nasiha Pozder, potpredsjednica

Edin Forto, potpredsjednik

Mirsad Čamdžić

Lejla Dragnić

Želimir Bukarić

Irma Baralija

Tarik Haverić

Zvjezdan Karadžin

Sanja Renić

Lamiija Tiro

Amela Kuskunović

Vildana Bešlija

Neno Zuko