Danas su u posjeti Našoj stranci i Fondaciji Boris Divković bili predstavnici/e NDI (Nacionalni demokratski institut) i HNS-a (Hrvatska narodna stranka) koji su razgovarali o političkim edukacijskim programima koje Naša stranka te Fondacija Boris Divković mogu razvijati u narednom periodu.

Posebna pažnja se posvetila programima jačanja lokalnih odbora stranke te razvoja programa Političke akademije Boris Divković, koja će u narednom periodu nastaviti sa svojim radom te će uključivati mlade iz različitih stranaka i organizacija. Cilj Fondacije Boris Divković jeste izgradnja i jačanje odgovorne politike u koju se između ostaloga uključuju pitanja političke participacije žena i mladih, kao nedovoljno zastupljenih kategorija u političkom životu. Takođe, u sklopu edukacijskih programa Naše stranke predstavljena je Inicijativa 50%, čiji je cilj edukacija i promovisanje članica Naše sranke s ciljem izbora na narednim lokalnim izborima.

Sastanku su prisustvovale Arijana Aganović, Albin Zuhrić i Dennis Gratz. Gosti: Boris Blažeković, saborski zastupnik i voditelj Političke akademije HNS-a, Goran Neralić, predsjednik Međunarodnog edukacijskog centra, Ana Radićević, Regionalna program-direktorica NDI te Sef Ashiagbor, viša savjetnica u odjelu za političke stranke NDI.