Gradska uprava Mostara prihvatila je jedan od pet amandmana Naše stranke na gradski budžet za 2017. godinu.

„Za građane bi bilo bolje da su i ostali amandmani prihvaćeni. Njima smo tražili uspostavu besplatne studentske čitaonice, subvencioniranje produženog boravka đaka u osnovnim školama, uređenje kružnog toka na opasnoj raskrsnici Lučki Most – ulica Gojka Vukovića, kao i mapiranje javnih kupališta u Mostaru. Nažalost, gradska vlast nije imala sluha za te projekte koje su građani tražili. No, istovremeno zadovoljni smo što je prihvaćen naš amandman za uređenje partera između zgrada u Šantićevoj ulici, koji je obradovao stanare te ulice“, kaže Tarik Tanović iz NS Mostar.

„Kao cjelina, budžet ne može dobiti pozitivnu ocjenu, jer predstavlja kontinuitet politike SDA-HDZ, koja se već decenijama vodi, a može se svesti pod moto: ‘Ja tebi, ti meni’. Najmanje koristi od raspoređivanja novca svih građana – imaju sami građani, a najviše stranački biznismeni i kadrovi“, dodaje Tanović.

„Specijalna revizija, koju je Naša stranka omogućila preko Federalnog parlamenta, pokazala je brutalna kršenja transparentnosti u trošenju budžetskih sredstava Grada Mostara. U periodu, koji slijedi, očekuje nas borba prvenstveno za održavanje izbora, kako bi Mostar konačno dobio vlast, koja ima legitimitet da raspolaže sa budžetskim novcem, za razliku od ovoga što smo imali priliku trpjeti prethodnih godina“, kaže Tarik Tanović iz Naše stranke u Mostaru.