Nakon što je Amela Topuz, vijećnica Naše stranke u Općini Novi Grad Sarajevo, uputila inicijativu da općina pripremi novi koncept predstavljanja budžeta kroz vizuelno i informativno jasniji pristup, u formi koju su prepoznala Tuzla i Zenica, a koji bi građanima približio raspored potrošnje i osposobio ih kvalitetnije učešće u javnim raspravama, stigao je odgovor iz Općine.

Naime, u informativnom biltenu “Info” će biti planirana izrada ovakvog segmenta, uz mogućnost da se isti objavi i kao posebno izdanje, s tim da će na ovo građani i građanke morati sačekati usvajanje budžeta za 2016. godinu. Općina svakako pravi korak naprijed, premda bi bilo dobro da se na ovaj način pristupi predstavljanju budžeta i u ranijim fazama, posebno u sklopu javnih konsultacija.

Naša stranka će u narednoj godini raditi na izradi dokumenta, kojim će tražiti konkretne izmjene pristupa usvajanju budžeta na razini jedinica lokalne samouprave, u nadi da ćemo 2017. doći do reforme ovog procesa te ga konačno, istinski, otvorite za građanke i građane.

Inicijativa je pokrenuta od strane Jasmine Mršo iz Regionalnog odbora Naše stranke, koja je ovu ideju predložila svim općinskim odborima, te je ista ranije dobila pozitivni odgovor u drugim gradskim općinama (Centar, Stari Grad) u Sarajevu.