Nakon inicijative vijećnika Elvisa Vrete za iscrtavanje horizontalne signalizacije na području općine Ilidža, kako na onim saobraćajnicama gdje ranije nije ni urađena, ali i na mjesta gdje je ranija signalizacija istrošena.

„Općinske službe pokrenule su proceduru, te je potpisan Ugovor sa izvođačem radova te će u narednom periodu otpočeti sa isctravanjem horizonatlne signalizacije. Ovo je posebno važno za zaštitu naših najmlađih u blizini škola. Trenutno raspoloživa sredstva neće biti dovoljna da se zaokruži cijeli proces, te će Naša stranka u rebalansu budžeta amandmanski djelovati, posebno kako bi se obratila pažnja na rubne dijelove općine“, kazao je Vreto.

„Ukazali smo da je potrebno poduzeti dodatne mjere osiguranja posebno na brzoj cesti, autoputu i magistralnom putu, a u saradnji sa Autocestama Federacije i Cestama Federacije, kako bismo istovremeno omogućili građanima i građankama koji žive u neposrednoj blizini ovih saobraćajnica pristup službama, prohodnost i slobodno kretanje, ali i da bismo dugoročno umanjili mogućnost nesreća i ugrožavanja pješaka“, dodao je Vreto.