Vijećnik Naše stranke u Općinskom vijeću Ilidža Elvis Vreto uputio je u maju ove godine inicijativu za smirivanje saobraćaja u ulici Aleja Bosne Srebrene, tačnije na raskrsnici ulica dr. Kasima Begića i Aleje Bosne Srebrene.

Inicijativa je prihvaćena i vijećnik Vreto je dobio iz općinske uprave odgovor da je nadležna služba izradila tehničko rješenje, te isto uputila prema Ministarstvu saobraćaja KS na saglasnost.

„Kada Ministarstvo da saglasnost, iz općine će odmah pristupiti realizaciji radova na terenu. Ova inicijativa je vrlo važna jer postojeći protok motornog saobraćaja ugrožava pješake koji se kreću raskrsnicom Aleje i Ulice dr. Kasima Begića“, kazao je Vreto.