Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća podržani su zaključci i amandmani na Statut novoformiranog JP Sarajevo koje je predložio Klub vijećnika Naše stranke koji čine Vibor Handžić, Barbara Peleš-Stroil, Samir Fazlić i Nihad Uk.

“Jednim od amandmana predložili smo da se među kriterije u Statutu za izbor direktora ovog preduzeća uvrsti i uvjet da je kandidat imao najmanje 5 godina iskustva na rukovodećim poslovima. Taj prijedlog je prihvaćen, što je posebno bitno, budući da će povećati mogućnost da na čelo ovog preduzeća dolazi što kompetentnija osoba, a ne prije svega odabrani kadrovi vladajućih stranaka”, rekli su iz Kluba Vijećnika Naše stranke u Gradskom vijeću u Sarajevu.

U cilju obezbjeđenja stabilnosti u poslovanju ovog preduzeća vijećnici Naše stranke su predložili i zaključke koje je također usvojilo Gradsko vijeće.

“Na jučerašnjoj sjednici Uprava i Skupština ovog preduzeća obavezani su da pripreme plan poslovanja za 2017. godinu koji će predočiti Gradskom vijeću u roku šest mjeseci, a odsad su dužni kvartalno obavještavati Gradsko vijeće o poslovanju preduzeća. Mislimo da je posebno bitno otpočetka napraviti što bolji okvir za poslovanje preduzeća,  kako bi se izbjegle malverzacije koje se inače vežu za javna preduzeća u našem gradu”, dodali su iz Naše stranke

“Osim toga, Uprava i Skupština će morati pripremiti Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta, koji će predočiti Gradskom vijeću, a obavezali su se da u zapošljavanju zaposlenika i rukovodstva preduzeća voditi računa o multietničnosti i rodnoj zastupljenosti, kako bi se obezbijedila mogućnost zapošljavanja što širem krugu građana, bez diskriminacije. Pri tome, prema usvojenom zaključku, akcent se treba stavljati na stručnost kadra, kako bi se obezbijedilo što bolje poslovanje preduzeća koje je u interesu svih građana”, zaključili su iz Kluba vijećnika Naše stranke.