Naša stranka poziva jedinice lokalne samouprave da učine proces izbora i djelovanja mjesnih samouprava (mjesnih zajednica) otvorenijim za javnost, kako bi se izbjegle nemile scene i problemi unutar zajednice.

Građani u mjesnoj zajednici pokreću i učestvuju u javnoj raspravi kod pripreme i donošenja urbanističkih planova na području mjesne zajednice, pokreću inicijative, daju mišljenja i učestvuju u izgradnji komunalnih objekata i objekata u općoj upotrebi, što može biti od velike važnosti u trenutnom stanju u kojoj se nalazi Grad Sarajevo, gdje političke elite pokušavaju zaokružiti kontrolu nad procesom učešća predstavnika građana/ki u donošenju odluka o izmjenama planova, povlaštenim investitorima i izgradnji novih objekata bez prilagođavanja uslova u zajednici.

Zbog toga je potrebno izdvojiti sredstva, podići nivo transparentnosti u procesu izbora tijela na nivou mjesnih zajednica, te informirati i ohrabriti građane da se kandiduju, te glasaju na izborima za mjesne zajednice. S tim u vezi, proces treba liberalizirati, budući da prikupljanja potpisa i slične aktivnosti otežavaju pristup neovisnim inicijativama, a olakšavaju političkim strankama da kroz svoju bazu kontrolišu procese.