SLUŠAJ ME

Na posljednjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo zastupnik Naše stranke prof. dr. Damir Marjanović inicirao je pokretanje aktivnosti za uspostavljanje istraživačkog centra za nadarene srednjoškolce.

Također je predložio da se u tu svrhu u budžetu za 2020. godinu planira 500.000 KM.

Bila bi to novina u bh. obrazovanju, a njen koncept objašnjava profesor Marjanović: “Radi se o ustanovi koja nudi seriju seminara, kurseva i radionica koji se održavaju tokom cijele godine, a obuhvataju širok spektar znanstvenih diciplina. Na njima bi učestvovali nadareni učenici iz Sarajeva, ali i cijele BiH, a nadamo se u budućnosti i iz regiona, što će biti naknadno definisano, da se dalje upoznaju sa naukom i ohrabre da je odaberu kao životni poziv.

Kroz rad istraživačkog centra, učenici će, naravno, sticati dodatna znanja, ali ne na način kako to u školi čine. Oni će biti poticani da do znanja dolaze samostalno, kroz istraživanje i kroz zajedničke projekte sa svojm mentorima. Što je najvažnije, otkrit će tajne i ljepote  naučnog istraživanja, te tako doprinijeti razvoju naučne kulture i pismenosti kod nas koja je, na žalost, na jako niskom nivou.”

Istraživački centar, uz sve navedeno, bio bi još jedna ispunjena stavka na putu reforme obrazovanja u onom segmentu koji se tiče talentovanih i nadarenih učenika koji su, prema mišljenju mnogih, jedna od najzapostavljenijih kategorija našeg obrazovnog sistema i koji svoju budućnost, upravo iz tih razloga, nerijetko moraju tražiti izvan granica BiH.