Povodom razmatranja Prijedloga budžeta Grada Sarajeva za 2015. od strane Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Sarajeva, oglasio se Samir Fazlić, zamjenik predsjedavajućeg Odbora, kazavši kako smatra da je provođenje datog prijedloga poptuno neizvjesno, jer prihod koji je planiran od Kantona Sarajevo u iznosu od oko 6 miliona, nije uopšte ugrađen u Kantonalni budžet.

‘’Postavlja se pitanje na koji način Sarajevo, kao administrativni i kulturni centar, kao glavni grad BIH, može uopšte funkcionisati, jer već od prije Kanton Sarajevo ima obavezu izmirenja u iznosu od oko 3,5 miliona KM. Da li se svjesno grad Sarajevo kao jedinica lokalne samouprave uništava, i u čijem je to interesu? Odbor je stava da rukovodstvo grada nije ništa učinilo da se stvar pokrene sa mrtve tačke, tj. da se uputi nadležnim organima Federacije da se po Zakonu o pripadnosti javnih prihoda izmijeni, i da se osiguraju odgovarajući prihodi Grada Sarajeva’’, kazao je Fazlić.

Dodao je da pod hitno treba pokrenuti kampanju za rješavanje ustavnopravnog položaja Grada Sarajeva kao glavnog grada BIH i Federacije BIH, te lokalne samouprave svojih građana, jer će se, u protivnom, pozicija grada Sarajeva prekomjerno zakomplikovati.