Vijećnik Naše stranke Zdravko Radošević podnio je više amandmana na Budžet Općine Bosanski Petrovac. Jedan od njih odnosi se i na prijedlog da Općina izdvoji 5000 KM kao inicijalna sredstva za otvaranje turističkog biroa u Bosanskom Petrovcu.

“Budući da Kanton i agencije nisu dosad pokazale interesovanje, očigledno je da se mi na lokalnom nivou moramo uključiti u promoviranje i zaštitu turističkih resursa naše općine. Bilo bi važno napraviti i konkretnu turističku ponudu, Mislim da bi te poslove najbolje obavljao turistički biro koji bi se mogao finansirati i putem članarine onih koji pružaju turističke usluge, kao i procentom od boravišne takse”, rekao je Radošević.

Jednim od amandmana Zdravka Radoševića predlaže se i da Općina sa 5000 KM učestvuje u izgradnji izletišta.

“Također, Općina bi trebala potaknuti i izgradnju izletišta na Oštrelju, kako bi se onda moglo aplicirati na razne fondove i uključiti privatne inicijative. Poznato je da je Oštrelj veoma atraktivna lokacija i da je Općina prije nekoliko godina donijela regulacioni plan Turističke zone Oštrelj, a sada bi trebalo krenuti u njegovu realizaciju”, naglasio je Radošević.