Vijećnik Naše stranke Anton Rajić na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća u Centru iznio je niz primjedbi na Izvještaj o radu načelnika  u 2016. godini koje se odnose na sistem javnih nabavki.

“U Planu Javnih nabavki za 2016 godinu koji je objavljen 16.2.2016 godine navedeno je oko 30 javnih nabavki, a u toku godine Planu je dodano još 10 javnih nabavki, što je otprilike svaki mjesec po jedan tender više od plana. To je ono što je urađeno po Zakonu o javnim nabavkama i što je objavljeno na službenoj stranici Opštine Centar”, ističe Rajić.

“Međutim, daljim provjerama javnih nabavki pronašao sam još 7  postupaka koji nisu u skladu sa Zakonom i nisu  objavljeni na službenoj stranici Opštine Centar.  Radi se o pregovaračkim postupcima kojim  se eliminiše konkurencija jer se pozove samo jedan ponuđač s kojim se pregovara o cijeni”, objasnio je Rajić.

Vijećnik Naše stranke objašnjava da se pregovarački postupak primjenjuje samo u određenim slučajevima, kada javnu nabavku može izvršiti samo jedan ponuđač, ili ako je u pitanju restauracija umjetničkih djela, zgrade pod zaštitom države, ili u slučaju hitnosti nabavke, ako su u pitanju prirodne nepogode ili vanredno stanje itsl.

“U svih ovih 7 pregovaračkih postupaka nije zadovoljen niti jedan od ovih uslova jer se radilo o građevinskim radovima, nabavci roba i usluga koje može završiti veliki broj ponuđača . Takvih firmi u okruženju ima  najmanje dvadesetak i sve bi mogle isporučiti robe ili izvršiti usluge uz puno manje sredstava, jer bi se pozivanjem više ponuđača povećala konkurencija i sa puno nižom cijenom bi isti posao bio urađen. Nisu bile u pitanju ni vanredne okolnosti  jer  nije bilo potrebe za hitnošću i za svaki ovaj postupak je bilo dovoljno vremena da se provede redovan postupak”, dodao je Rajić.

Tom prilikom je prekršen Zakon o javnim nabavkama po dva osnova za što su predviđene i novčane kazne.

“Prva kazna kojoj podliježe Opština Centar i odgovorno lice (načelnik) je kazna za neobjavljivanje postupka za opštinu, a druga kazna je kazna za provođenje postupka koji nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Prošli načelnik Dževad Bećirević je potpisao samo dvije odluke, a ostale je potpisalo više ovlaštenih lica čiji su potpisi nejasni. Posljednja revizija koju je izvršila Budžetska revizija je bila 2014. godine i nalaz revizije je bio izuzetno nepovoljan s posebnim osvrtom na jedan pregovarački postupak koji je proveden za popravku zgrade opštine Centar koja je stradala u požaru”, napomenuo je Rajić.

“Po novom zakonu koji se primjenjuje od 2015. godine nepovoljni revizorski izvještaji se šalju tužilaštvu, a pošto je izvještaj o reviziji objavljen polovinom 2015. godine trebalo bi da je pokrenuta istraga o tom kršenju Zakona o javnim nabavkama”, zaključuje Rajić.