U četvrtak, 23. novembra održana je redovna sjednica Gradskog Vijeća Goražde. Na Dnevnom redu, između ostalog, bili su Prijedlog Statuta i Nacrt budžeta za 2018. godinu.

U Prijedlog Statuta je uvrštena odredba kojom se dvotrećinskom  većinom može promijeniti status vijećnika, tačnije profesionalizirati njegova pozicija, čemu se protivila vijećnica Naše stranke Aldijana Smailhodžić, te je uputila amandman na tu stavku. Istovremeno je vijećnik A-SDA uputio suprotan amandman kojim traži profesionalizaciju vijećnika, o čemu se može odlučiti prostom većinom – te su vijećnici na kraju odbili amandman Naše stranke i usvojili prijedlog A-SDA. Međutim, na kraju takav Prijedlog Statuta nije dobio potrebnu većinu, te je njegovo donošenje po sili zakona onemogućeno u narednih šest mjeseci.

Smailhodžić je također amandmanom tražila da se naknade za rad u komisijama plaćaju samo članovima iz reda građana, uz obrazloženje da rad u komisijama spada u pripremu za rad u Vijeću, a da su vijećnici i više nego adekvatno plaćeni za taj rad. Ipak, ni taj amandman nije dobio potrebnu većinu.

Druga značajna tačka na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Goražde bio je Nacrt Budžeta za 2018. godinu koji je planiran u iznosu od 9,8 miliona KM. Smailhodžić je istaknula da postoje ogromna odstupanja u budžetu.

“Ako pogledamo strukturu prihoda možemo vidjeti da Grad planira 4,5 miliona od poreznih prihoda, 2,8 miliona od neporeznih prihoda, a čak 2,4 miliona od grantova i kapitalnih transfera. Ako pođemo od pretpostavke da su porezni prihodi planirani realno, te da su neporezni prihodi nerealno planirani za oko pola miliona KM, dolazimo do 2,4 miliona granta i kapitalnih transfera. Ovdje imamo zaista ogromna odstupanja. Na kapitalnim transferima imamo planirano 1,8 miliona KM, a vidimo da je u prvih šest mjeseci 2017. godine bilo samo 61.669 KM, tekući transferi su planirani skoro 600.000 KM, mi u prvih 6 mjeseci imamo izvršenje od 91.362 KM. Grant od Kantona pola miliona? Najnovija informacija je da će Kanton od Federacije dobiti maksimalno 2,4 miliona od planiranih 5 miliona pa zaključite”, navela je Smailhodžić.

“Pošto smo pretjerali sa prihodima preko 1,5 miliona KM, morat ćemo pogledati gdje smo to pretjerali i sa rashodima. Ono što je evidentno, a i alarmantno u najmanju ruku, je to da se za plate i naknade, te materijal, sitan inventar i usluge izdvaja ogromnih 6.124.000 KM. Ako uzmete da će budžet realno biti oko 8 miliona KM, to je ogroman udio. Izdaci za plate ponovo rastu, iz godine u godinu, umjesto da opadaju. Za materijalne troškove čak 200.000 KM više. Jako je čudno da nam rastu i troškovi za energiju, a imali smo projekte utopljavanja zgrada koji su trebali donijeti značajne uštede. Ponovo značajno rastu troškovi za gorivo, reprezentaciju, za komisije čak od preko 25.000 KM, a sa druge strane smo totalno eliminisali pojedine kodove pa za turizam naredne godine nećemo izdvojiti niti jednu KM, a zajedno sa kantonom smo turizam prepoznali kao stratešku odrednicu u razvoju BPK”, navela je Smailhodžić.

Smailhodžić je navela da nedostaje prijedlog finansiranja budžetskog deficita, te da se on nigdje ne navodi.  “Zaista, koliki je akumulirani deficit? Jer vidimo da svake godine planirate 300.000-400.000 KM u budžetu za njegovo pokriće, ali to nikada ne ispoštujete već na postojeći dodate novi. Je li on dva, tri, pet, deset miliona? Možete li upoznati Gradsko vijeće?”, zaključila je Smailhodžić stavom Naše stranke da neće podržati ovakav Nacrt Budžeta.

Smailhodžić  je uputila gradonačelniku Muhamedu Ramoviću i pitanje da li je saradnja sa UNDP-om ugrožena jer gradske vlasti nisu u Nacrtu Budžeta napravile uštede na materijalnim troškovima, reprezentacijama, troškovima goriva, platama, naknadama, ugovorenim uslugama, energiji, putnim troškovima, komunalnim uslugama, troškovima komunikacije i dr, iako su se na to obavezale Sporazumom sa UNDP-om koji je potpisan ove godine. Međutim, gradonačelnik Ramović nije želio da odgovori ni na jedno od pitanja navodeći kako su “smiješna i provokativna”.

Podsjećanja radi, gradonačelnik Goražda Muhamed Ramović već neko vrijeme vijećnicu Naše stranke Aldijanu Smailhodžić vrijeđa i omalovažava na sjednicama Gradskog vijeća, pa čak joj upućuje i otvorene prijetnje.