Jučer je u Dershani Osman-kapetanove medrese u Gračanici, održana javna tribina Naše stranke na kojoj su građani i građanke Gračanice, radnici i poduzetnici, mogli postaviti pitanja i informisati se o novom Zakonu o radu, amandmanima Naše stranke, procesu donošenja, mogućim problemima i prednostima novog rješenja.

Sa okupljenim građanima i građankama pričali su Predrag Kojović, predsjednik NS-a i delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, Edin Forto, potpredsjednik NS-a i delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, potpredsjednica Nasiha Pozder, predsjednica Regionalnog odbora NS-a, Mersiha Jogunčić, profesor Zvjezdan Karadžin i  Mirsad Čamdžić, vijećnik NS-a u Općinskom vijeću Gračanica.

Organizator skupa je bio Općinski odbor Naše stranke Gračanica na čelu sa Bakirom Sulejmanovićem.

Fotografije nam je ustupio naš član Muhamed Okanović.