Još u aprilu prošle godine, vijećnici/e Naše stranke u Gradskom vijeću Sarajeva, podnijelu su inicijativu za nabavku i postavljanje automata za skupljanje plastičnih flaša i hranjenje uličnih pasa. Ovom inicijativom se želio ostvariti čistiji ambijent, navikavanje pasa na jednu lokaciju te lakšu kontrolu broja istih, te smanjenje širenja zaraznih bolesti.

Inicijativa je usvojena na Gradskom vijeću Sarajeva, te je najavljeno da će biti upućena na razmatranje. U medijima se ovih dana ponovno pojavio ovaj prijedlog kao jedan od načina rješavanja problema sa psima lutalicama. Na potezu su vlasti Kantona Sarajevo.