U mjesnoj zajednici Koševsko Brdo počeli su radovi na postavljanju novog rasvjetnog stuba na stepeništu između ulica Muhameda Hadžijahića i Zuke Džumhura.

Riječ je o realizaciji inicijative, koju je pokrenula Aida Koluder-Agić, članica Naše stranke Centar i Inicijative 50%. Prilikom usvajanja budžeta, vijećnice Naše stranke u Centru, su iznijele ovaj prijedlog, i on je na kraju uvršten u budžet.

„Ova dionica je bila nedovoljno osvjetljena i zbog toga nesigurna. Nadam se da će realizacija ove inicijative dovesti do toga da stanovnici Koševskog Brda mogu biti bezbjedniji i spokojniji“, kazala je Aida Koluder-Agić.