Inicijativa vijećnice Naše stranke u Općinskom vijeću Centar Varje Nikolić o formiranju Centra za zdravo starenje došla je u fazu realizacije. Vijećnica Nikolića obavezala se, ugovorom s načelnikom Općine, da će volontirati na projektu Centar za zdravo starenje. Ugovor predviđa da će vijećnica Nikolić dobrovoljno ulagati osobno vrijeme, trud i znanje, te u saradnji sa pomoćnikom načelnika Osmom Babićem koordinirati aktivnosti na pripremama za otvaranje Centra za koji postoji veliki interes građana Općine Centar.

”Kao prvi korak u realizaciji ove inicijative, u svakoj mjesnoj zajednici će se angažirati aktivisti koji će anketirati osobe treće životne dobi. Cilj je da se utvrde aktivnosti koje bi se prema njihovim potrebama trebale realizirati u Centru za zdravo starenje. Sjedište Centra će biti u ulici Maršala Tita 12, u prostorijama u vlasništvu Općine Centar”, kazala je Varja Nikolić.