Potpisivanjem ugovora između Općine Novo Sarajevo i firme Step, započeta je realizacija inicijative vijećnice Naše stranke Vildane Bešlije za postavljanje zvučne signalizacije za slijepa i slabovidna lica na semaforima raskrsnica Dolac-Malta i Socijalno.

Vijećnica Naše stranke Vildana Bešlija je uputila ovu inicijativu na 8. sjednici Općinskog vijeća Novo Sarajevo. Nakon toga, vijećnica Bešlija je više puta iznosila ovu inicijativu, između ostalog i tokom rasprava o budžetu.

„Pozivajući se na ocjenu urednice Zvučnih novina Aide Omerhodžić o barijerama na koje nailaze slijepa i slabovidna lica, pokrenula sam inicijativu za postavljanje zvučne signalizacije na prilazima značajnim pješačkim prelazim, kao što su onaj na Socijalnom. Također, inicijativa je sadržavala zahtjev da i izgradnja novih saobraćajnica obuhvata postavljanje ovakve signalizacije, što recimo nije urađeno na dijelu Južne Longitudinale“, kazala je Bešlija.

„Dobro je što su općinske vlasti konačno realizirale ovu inicijativu, a loše što je trebalo više od dvije godine za njenu realizaciju, iako nije riječ o komplikovanom projektu, a isti će biti od koristi za naše sugrađane, koji su zbog oštećenog vida često na marginama društva i susreću se kako sa mentalnim tako i sa fizičkim barijerama“, dodala je Bešlija.