Nadležne službe su počele sa realizacijom inicijative, koju je vijećnik Naše stranke u Starom Gradu Vibor Handžić podnio još u aprilu 2013. godine , a kojom je zatražena sanacija Ulice Na varoši koja spaja Hrgićevu i Ulicu Mula Mustafe Bašeskije.

„Ovaj prostor nije u skorijoj prošlosti bio saniran, i predstavljao je istinsko ruglo, koje se nalazilo nadomak glavnih ulica općine Stari Grad. Dalje, riječ je o ulici koja je dio rute turističkih vodiča (vodi prema Svrzinoj kući) i u tom smislu kvari sliku općine. Također, uz ovu ulicu nalazi se  i ogromna zarasla zemljana površina, koja je godinama odlagalište smetlja i skupljalište napuštenih pasa.

Handžić je dodao da je Klub vijećnika Naše stranke još 2013. godine  u Rebalansu budžeta tražio izdvajanje sredstava za sanaciju ove ulice.

„Trenutno se čisti i sanira kameno stepenište (obnavlja se kaldrma) i gradi potporni zid visine od 1,5 metra. Radovi na uvođenju rasvjete nisu u sklopu tekućih aktivnosti, ali nadamo se da će i ta dimenzija biti realizirana. Nadamo se i da će u skorijoj budućnosti Općina, zajedno sa Pravoslavnom crkvom, u čijem je zemljana površina vlasništvu, iznaći adekvatno rješenje kako bi se i taj prostor doveo u prihvatljivo stanje “, kazao je Handžić.