Inicijativa za uređenje ulice Vratnik-Mejdan, koju je preko vijećnika Naše stranke u OV Stari Grad uputila članica Naše stranke u Starom Gradu – Adla Kupusović, uspješno je realizirana.

“Ulica Vratnik-Mejdan bila je djelomično rekonstruisana prije nekoliko godina, ali nedugo nakon završetka radova beton je počeo da uliježe, posebno od broja 5, pa tridesetak metara uzbrdo iznad kapije Muzeja Alija Izetbegović. Vozila koja svakodnevno prolaze tom ulicom nailazila su na izbočine i rupe u asfaltu koje pri vožnji dovode u opasnost kako vozače koji dolaze iz suprotnog smjera tako i pješake koji se kreću ulicom, jer trotoara nema”, kazala je Adla Kupusović.

Nakon što su vijećnici Vibor Handžić i Vredran Grebo uputili inicijativu, na dalje aktivnosti čekalo se nekoliko mjeseci, ali je na koncu prihvaćena i realizirana. Danas ulica Vratnik-Mejdan ima novi sloj asfalta, saobraćaj se odvija neometano, a pješaci su mnogo sigurniji. Realizacija ove inicijative predstavlja primjer kako se aktivizmom u lokalnoj zajednici stvari mogu mijenjati.