Na današnjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo usvojen je prijedlog izmjena i dopuna budžeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu. U Našoj stranci smatraju da sav teret preskupe države ne smiju snositi radnici koji rade za prosječnu plaću niti mala i srednja preduzeća koja mogu i trebaju biti nositelji ekonomskog razvoja i inovacija, zbog čega su zastupnici Naše stranke u Skupštini KS glasali protiv rebalansa.

Predrag Kojović, predsjednik Naše stranke i šef kluba zastupnika u Skupštini, obrazložio je svoje glasanje protiv: „Jasno je da je ovaj rebalans baziran na prihodima zasnovanim na novim ubiranjima od privrednika koja ne predstavljaju povećanje privredne aktivnosti, nego su dodatno opterećenje već preopterećene privrede. Dakle, pristup i Federalne i ove vlade se zasniva na sljedećem: najveći teret finansiranja javne potrošnje ćemo prebaciti na radnike, na ljude koji rade za platu, ali milionerima nećemo naplaćivati porez na kamatu koju dobijaju od svojih milionskih bankovnih pologa, nećemo im poreski opterećivati nekretnine u koje su pretvorili novac sumnjivog porijekla i nećemo, kao što to čine normalne države, imati višu poresku stopu za one koji zarađuju spekulacijama na berzama dionica. Kakav su efekat te mjere imale na ono što je najvažnije u ovom trenutku – rast životnog standarda građana – najbolje govori činjenica da se prosječna plata u FBiH nije povećala ni za jotu. Druga nepobitna činjenica koja sumira ovakav pristup SDA vlada oživljavanju ekonomije je što je nedavno privredni rast za ovu godinu sa mršavih 3.5 revidiran na nešto više od 2%, dok je Svjetska banka u kategoriji lakoće poslovanja upravo oborila Bosnu i Hercegovinu za čitavih sedam pozicija.“

Kojović svoj stav bazira na činjenici da je rebalans dijelom omogućen i zahvaljujući novom Zakonu o porezu na dobit u Federaciji kojim je ukinuta povlastica izvoznika da budu oslobođeni ovog poreza, a što je stimulisalo prijeko potreban izvoz.

“Godinama u budžetima tražimo i zagovaramo razvojne elemente, koji neće biti bazirani na tegu oko vrata privrednika već stimulisanju proizvodnje. Nadam se da ćemo od iduće godine biti u prilici da implementiramo naše razvojne politike koje u malim i srednjim preduzećima vide partnere a ne mete novih nameta”, zaključio je Kojović.