Svečanom ceremonijom održanom u četvrtak 29. oktobra 2015. godine završena je i 9. Akademije za političke lidere/ke u BiH. Ceremoniji su prisustvovali akademci/kinje prethodnih generacija, predstavnici političkih partija, prijatelji i partneri Instituta Perpetuum mobile.

Redžo Lemezan iz Sarajeva (Ilidža) je predstavljao Našu stranku na Akademiji za političke lidere te je uspješno završio.

„U radu sa našim lokalnim odborom na Ilidži, ali i kroz moj rad u Savjetu za sigurnost Naše stranke, svakog dana se susrećemo sa izazovima i inicijativama koje moramo hitno obraditi, sagledati sve strane u problemu i uraditi ono što je u interesu građana. Za rad u ovim okolnostima, to predstavlja sticanje vrijednog iskustva, koje povezano sa znanjima koja smo stekli na Akademiji za političke lidere, svakako znači da mladi ljudi mogu preuzeti odgovornost“, kazao je Lamezan.

Deveta generacija Akademije broji 20 polaznika/ca iz 7 različitih političkih partija iz 16 gradova/općina u Bosni i Hercegovini.