Predstavnik Foruma mladih Naše stranke Redžo Lemezan nazvao je posljednji ‘načelni dogovor’ predstavnika SPUS-a i Ministarstva saobraćaja KS o obaveznoj kupovini voznih karti za javni prevoz direktnim napadom na prava studenata i diskriminatornu praksu koja ne može zaživjeti. Lemezan poručuje da je Ministarstvo dužno subvencionirati karte studentima za javni prevoz, te da ove subvencije ne mogu biti opravdanje za ‘obavezno kupovanje karte’.

„Ja ne znam da li neko misli da će studenti progutati podvalu da se karta nudi jeftinije, pod uslovom da je svi moraju kupiti. Pa naravno da predstavnici Studentskog parlamenta trebaju dogovoriti subvencionirane karte za studente, ali to nije ‘usluga za uslugu’, tojest – to ne može biti osnov za obaveznu kupovinu karata. Uz sve to, i dalje ministar ne razumije da ovim na poseban način tretira studente jednog Univerziteta i jednog prevoznika, što je neprihvatljivo“, poručio je Lemezan.

„Zamislite, studenti bi morali da dokažu da žive na udaljenosti manjoj od dva kilometra od visokoškolske ustanove koju pohađaju, a što bi dokazivali kućnom listom, ugovorom o zakupu smještaja, odnosno potvrdama iz studentskih domova. Dakle, ovu praksu je prvi započeo MUP Republike Srpske kad je vršio provjere prebivališta povratnika, zanimljivo da ministar Fišo smatra ovo ‘dobrim primjerom prakse’, te da ima nadležnost i pravo da isto traži za svoju voznu kartu“, zaključio je Lemezan.