Robert Pleše  je vijećnik Naše stranke u Gradskom vijeću Sarajeva i Općinskom vijeću Općine Novo Sarajevo.