Na 25. sjednici Gradskog vijeća Sarajeva vijećnik NS-a Robert Pleše podnio je inicijativu gradonačelniku i gradskoj upravi da se provede deratizacija i dezinsekcija riječnih korita. U odgovoru koji je dobio od nadležnih službi stoji da je inicijativa primljena k znanju, međutim otada nisu poduzeti nikakvi koraci na realizaciji iste.

”Već je počeo period s visokim temperaturama, a s njim se povećao i stepen opasnosti od prenosnika zaraznih bolesti. Građani ukazuju, između ostalog, na povećanu količinu mušica kraj obala Miljacke, na Vilsonovom šetalištu, na povećanu količinu krpelja u visokoj travi i predjelima prekrivenim žbunastom vegetacijom, te i na uginule životinje, prevashodno pacove, čiji se leševi pojavljuju na prometnim mjestima i posebno ugrožavaju zdravlje djece”, kazao je Pleše.

”S obzirom da još uvijek ima dovoljno vremena da se ovaj problem riješi, pozivam gradonačelnika i nadležne službe da organiziraju deratizaciju i dezinsekciju na svim područjima korita, rijeka i potoka, te da se u saradnji sa načelnicima općina to isto uradi u širim područjima gdje imamo zelene površine. Važno je da se Grad u ovom smislu pripremi za nadolazeće ljeto i da preventivno djelujemo na sprečavanju širenja zaraznih bolesti, jer je uvijek bilo bolje spriječiti nego liječiti ”, zaključio je Pleše.