Dragi građani i građanke općine Vareš,

Obavještavamo Vas da u pismenoj formi možete dostaviti pitanja vezano za aktualnu problematiku iz mjesnih zajednica iz kojih dolazite, a na adresu Općinskog odbora Naše stranke Vareš. Ovisno od hitnosti postavljenih pitanja, nastojat ćemo da sva pitanja budu postavljena na nekoj od narednih sjednica Općinskog vijeća Vareš.

Napominjemo da svaki vijećnik ima pravo na postavljanje dva vijećnička pitanja po jednoj sjednici. Molimo vas da pitanja dostavite do 15. u mjesecu zbog pripreme i kompletiranja materijala za sjednicu.Unaprijed Vam se zahvaljujemo na dosadašnjoj i budućoj saradnji.

Vaš vijećnik u Općinskom vijeću Vareš – Elvir Rožajac

E-mail: elvir.rozi@gmail.com