Vijećnik Naše stranke u OV Vareš Elvir Rožajac pokrenuo je inicijativu za uvođenje finansijske podrške roditeljima za svaku novorođenu bebu u svrhu smanjenja ogromnog mortaliteta na području općine Vareš.

“Alarmantan je podatak da u našoj općini na svakih 50 novorođenih dolazi 100 umrlih. Visok mortalitet – ili povećan broj umrlih spram broja novorođenih – zasigurno je uzrokovan teškom socijalnom situacijom iz koje proizlazi nespremnost mladih da zasnivaju porodice sa više djece. Ako nemate posao, onda nema ni dovoljno novca da izdržavate djecu, da finansirate njihovo školovanje i jasno je onda što se mladi suzdržavaju. Ali država se tu mora uključiti, jer je smanjenje stope mortaliteta od najvećeg značaja za nju”, kazao je Rožajac.

“U budžetu Općine Vareš u svrhu podsticaja je planirano 20.000 KM za 2013, a pošto ta sredstva nisu utrošena i ove godine je planirano 6.000 KM. Moram priznati da smo mi od početka 2008. pokušavali da tu stavku ubacimo u budžet, ali nismo uspjeli sve do 2012. kada je novi načelnik, Avdija Kovačević, prihvatio prijedlog Naše stranke. Naš cilj je da u vremenu koje slijedi još više povećamo podršku i potpomognemo rast nataliteta, sve dok broj novorođenih u Varešu ne bude veći od broja umrlih”, zaključio je Rožajac.