Potpredsjednica Naše stranke Sabina Ćudić pozdravila je imenovanje tri ombudsmena za ljudska prava u Bosni i Hercegovini na sjednici Predstavničkog doma, ali je istovremeno upozorila da je potrebno što prije u parlamentarnu proceduru uputiti izmjene važećeg Zakona o Ombudsmenu za ljudska prava BiH, imajući u vidu glasne proteste u vezi sa konkursnom procedurom, te drugim pitanjima vezanim za djelovanje ove institucije.

“Nužno je osigurati da postoji okvir sankcija prema odgovornim licima koja ne izvršavaju obaveze u skladu sa Zakonom, budući da izostanak istih onemogućava adekvatnu kontrolu zakonitosti rada javnih organa.Također, potrebno je pristupiti reformi procesa donošenja odluka, budući da postojeći mehanizam supotpisivanja sva tri ombudsmena očigledno ne funkcionira zbog političkih pritisaka. Konačno, potrebno je osigurati aktivnu ulogu civilnog društva na ovom planu, te učiniti da ovaj izbor bude rezultat jednih širih konsultacija, čime možemo smanjiti buduće pritiske na osobe koje se nalaze na čelu ove institucije”, kazala je Ćudić.

“Formalno, u izboru tri ombdusmena postoji mogućnost da lice bude građanin ili građanka koji ne pripadaju jednom od tri konstitutivna naroda, ali je ono postavljeno tek kao nešto što ‘nije isključeno’. Naravno, zbog same strukture, to je u praksi nemoguće. Kao institucija koja, uz Ustavni sud BiH, predstavlja vrhovni autoritet u zaštiti ljudskih prava, ona mora biti primjer kako mislimo riješiti etničku diskriminaciju u ovoj zemlji, a to još uvijek nije učinjeno. Ne smatram da su za ovo odgovorni profesionalci koji tamo rade, već zakonodavac, te konačno društvo koje se ovim pitanjem nikada nije dovoljno bavilo”, zaključila je Ćudić.