Na današnjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, Sabina Ćudić, zastupnica Naše stranke, podnijela je inicijativu kojom traži da Kantonalna uprava za inspekcijske poslove počne s nadzorom poštivanja radnih prava i zaštite na radu za vrijeme praznika.

„Radnice u trgovinama, najčešće, rade 15 dana, a 16 dan im je slobodan. Samo po sebi to je grubo kršenje Zakona o radu kao i njihovih ugovora. Stvar postaje gora kad se uzme u obzir da se ne poštuje ni njihovo pravo na odsustvo zbog praznika – i državnih i vjerskih. Osim što se osjećaju izrabljeno od poslodavaca, osjećaju se i napuštenim od onih koji su dužni da ih štite. Na žalbu nekih radnica Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, rečeno im je da se kršenje njihovog prava ne može utvrditi jer ni sami inspektori ne rade za praznike pa ne mogu izaći na teren“, rekla je Ćudić.

Ovakvim odnosom, smatra Ćudić, ne narušava se samo Zakon o radu, već i ljudsko dostojanstvo, ali i ugled institucija sistema zahvaljujući čemu se stvara opravdan motiv kod ljudi za odlazak iz zemlje.

„Problem je očit i svi ga svakog praznika možemo vidjeti. On je i simptom još dublje poremećenosti u radnim odnosima. Ako nešto što je ovako opipljivo i lako rješivo prolazi nekažnjeno, postavlja se pitanje šta se onda još dešava, što ne vidimo, a o čemu radnice i radnici ne smiju ni da govore jer su, poučeni ovim iskustvom, ubijeđene da ih nema ko zaštititi. Rješenjem ovog problema, sigurna sam da bismo otvorili i brojne druge te ih počeli rješavati“, kaže Ćudić.