Na današnjoj sjednici Skupštine KS zastupnica Naše stranke Sabina Ćudić pokrenula je dvije inicijative, koje se tiču ostvarenja prava osoba sa invaliditetom.

Prvom inicijativom traži se izmjena Uredbe o subvencioniranju troškova prijevoza u javnom gradskom saobraćaju.

„Javio nam se značajan broj slijepih i slabovidnih naših sugrađana i sugrađanki, koji ne ostvaruju pravo na subvenciju troškova prevoza. To je zato što nisu na spisku Udruženja slijepih i slabovidnih lica KS. Smatram da ne smijemo uslovljavati osobe s invaliditetom članstvom u udruženjima kako bi ostvarili svoja osnovna prava. Zato sam tražila da dovoljan uslov za dobivanje finansijske podrške za trošokove prijevoza bude dokaz o stepenu invaliditeta, a ne članstvo u bilo kojem udruženju. Nesumnjivo je da bi navedeno pojednostavljenje bilo jako praktično i korisno za naše sugrađane koji imaju pravo na ovu vrstu podrške“, kazala je zastupnica Ćudić.

Drugom inicijativom zastupnica Ćudić je tražila pokretanje programa subvencioniranog taksi prijevoza za korisnike invalidskih kolica, te slijepa i slabovidna lica.

„U fokus ove inicijative stavljeni su dijelovi grada koji nisu povezani adekvatnim javnim prijevozom, a pod tim mislim da trenutno nema dovoljno učestalih linija ili da vozila koja saobraćaju nisu opremljena tako da bi mogla primiti putnike koji su korisnici kolica“, pojasnila je Ćudić.

Zastupnica Ćudić se zahvalila Odboru za prava osoba sa invaliditetom Naše stranke uz čiju je pomoć su formirane navedene inicijative.