Prema Nacrtu Zakona o podršci porodicama s djecom u FBiH, primanje porodiljske naknade u Federaciji BiH za nezaposlene porodilje uslovljeno je time da li bilo koji član domaćinstva posjeduje motorno vozilo.

Na ukidanju te odredbe insistira zastupnica Naše stranke u Parlamentu Federacije BiH Sabina Ćudić: „Ukoliko ste nezaposlene, Federalna vlada veže vaše pravo na porodiljsku naknadu za registrovano motorno vozilo u vašem domaćinstvu u kojem možda živite s vašom svekrvom, djeverom ili jetrvom. Na pitanje: ‘Postoji li zemlja u Evropi u kojoj se pravo na porodiljsku naknadu veže za posjedovanje motornog vozila člana domaćinstva’, koje sam uputila Vladi, dobila sam odgovor da ne postoji. Cilj takvih odredbi nije ništa drugo nego stvoriti privid socijalne osjetljivosti, da mogućnost naknade formalno postoji, ali da se u praksi sve učini da naknade ne dođu do onih kojima su najpotrebnije. Mnogo bi logičnije bilo, recimo, vezati plate premijera i ministara za neposjedovanje službenih vozila.“

Ćudić je danas u proceduru uputila niz amandmana na Zakon o podršci porodicama s djecom u FBiH, koji uklanjaju ovu, ali i druge neodržive odredbe i uvode nešto novo: „Amandmanima sam predvidjela i osnivanje Porodičnog fonda FBiH iz kojeg bi se vršile isplate porodiljskih naknada u saradnji s kantonima, a ne isključivo od strane kantona kako to ovaj zakon, nažalost, predviđa“, rekla je Ćudić.