Zastupnica Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo Sabina Ćudić uputila je Prijedlog izmjena Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava Kantona Sarajevo, koje za cilj imaju bolju njegu za stare i iznemogle.

„Izmjene se tiču činjenice da u postojećem Zakonu nije adekvatno riješeno pitanje oslobađanja plaćanja poreza kada se radi o doživotnom izdržavanju naprimjer roditelja od strane njihove djece, dok treća lica jesu oslobođena. Radi se o nelogičnosti i  zbog ovakve situacije roditelji i stari ljudi svoju imovinu prenose po osnovu ugovora o doživotnom uzdržavanju trećim licima – što u praksi nerijetko rezultira neadekvatnom brigom za stare osobe koje su se u tu svrhu odrekle svoje imovine u korist trećih lica“, kazala je zastupnica Ćudić.

„Ova materija relativno dobro je riješena u zakonima o porezu na promet nepokretnosti drugih kantona. Najbolja rješenja za ovu oblast nude zakonski okviri evropskih zemalja gdje se najčešće prenos imovine na osnovu izdržavanja starih i iznemoglih lica oporezuje, ali se stopa oporezivanja umanjuje sa godinama brige koja se pruža staroj osobi. Isti slučaj je i u Hrvatskoj gdje je prvi nasljedni red oslobođen poreza po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju, dok treća lica u tom slučaju plaćaju porez od 5% na prometnu vrijednost imovine – s tim da se stopa postepeno umanjuje sa brojem godina izdržavanja. Drugim riječima, stimuliše se dobra njega za stare i iznemogle. Ne postoji razlog zašto i naš kanton na ovaj način ne bi doprinio kvalitetnijoj brizi za naše starije sugrađane i sugrađanke“, dodala je Ćudić.