Danas je u Prijedlog budžeta Kantona Sarajevo za 2016. godinu uvršten dio amandmana Naše stranke, kojim se, između ostalog, osiguravaju sredstava za programe obrazovanja i posebne aktivnosti vezane za rad sa talentovanim učenicima/ama i studentima/cama.

„Između ostalog, osigurali smo sredstva za organizovanje škole za 50 najtalentovanijih matematičara i matematičarki te IT talenata, te nagrađivanje i promovisanje najboljih na ovom polju. U prijedlogu tražimo izdvajanje sredstava za talente kampove, gdje će mladi ljudi imati priliku upoznati lidere iz industrije, pripremati se za medjunarodna takmicenja, upoznati sa programom tehničkih fakulteta, te fokusirati i usavršavati svoje matematske i informatičke vještine“, rekla je Ćudić.

„Također, prihvaćene su inicijative za uvođenje savremene interaktivne nastave u osnovne škole, te kreiranje baze najtalentovanijih učenika i učenica, s ciljem programskog i strateškog stipendiranja i ulaganja u njihov razvoj. Zalaganjem u Skupštini ćemo se potruditi da ovo postane tradicija, a ne iznimka, koja za cilj ima uvezivanje sistema obrazovanja sa tržištem rada, posebno sa najtraženijim zanimanjem. Samo tako možemo vratiti Bosnu i Hercegovinu na svjetsku mapu znanja i nauke,“ zaključila je Ćudić.

„Očekujemo od Vlade da će do narednog rebalansa budžeta krenuti u zakonske izmjene koje će dopustiti da ovaj budžet bude više razvojni i reformski, a manje zakovan u nametnutim obavezama. Sada imamo hiljade uplata koje ograničavaju budžet zakonski, te zatvaraju mogućnost da suštinski mijenjamo način na koji se vrši raspodjela novca iz javne kase”, zaključila je Ćudić.