Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Novi Grad, Naša stranka nije glasala za Prijedlog programa uređenja građevinskog zemljišta.

„Program planira gradnju društvene infrastrukture – ‘obdanište, centar za zdravo starenje ili centar za kulturu’ na Dobrinji. Dakle, nije jasno šta će biti izgrađeno, već šta bi moglo biti izgrađeno. I Kongresni centar je bio najavljivan kao društvena infrastruktura od koje će svi građani imati koristi. A onda je kasnije rečeno da je to neisplativ projekat i ubacili su stambenu infrastrukturu u njega“, kazala je Lejla Salihagić-Brčić, predsjednica Odbora Naše stranke u Novom Gradu.

„Postoji niz nelogičnosti u samoj ideji projekta na Dobrinji.  Ucrtani objekt ima 600 m2 tlocrtne površine i uz to 3 etaže (ne računajući prizemlje). Nijedno obdanište nema i ne može imati toliko spratova; također, teško je zamisliti i stare kako se penju na 3. sprat u Centru za zdravo starenje; ni kulturni centar ne može ispuniti toliko prostora. Po svemu sudeći, ogromna je vjerovatnoća da će, kao i slučaju Kongresnog centra, općinske vlasti nakon nekog vremena reći kako ni ova društvena infrastruktura nije isplativa, što bi znači da je opet ‘društvena infrastruktura’ samo paravan za zgradu u kojoj će biti privatni stanovi“, dodala je Salihagić-Brčić.