Jučer je održana sjednica Gradskog vijeća Sarajeva. Najvažnija tačka je bio budžet Grada Sarajeva za 2019. godinu. Naša stranka glasala je protiv budžeta.

Samir Fazlić, vijećnik Naše stranke, objašnjava zašto:

„Budžet je u dijelu kapitalnih investicija fokusiran na kapitalne projekte uglavnom locirane na području Starog Grada što ne odražava politike Grada da podržava projekte za sve četiri općine. Budžet je urađen na osnovu podataka o izvršenju sa 30. 6. 2018. godine, što ne može biti nikakav pokazatelj realizacije za cijelu godinu. Veliki je iznos ugovorenih usluga, povećan je za milion KM, što je nezamislivo, pogotovo jer se ne može pratiti realizacija istih u 2018. godini. Predložen je milion KM za izgradnju Hotela Vidikovac, a dobit firme J.P. Sarajevo se ne spominje, iako znamo da je višemilionska te da bi na osnovu dobiti sami mogli izgraditi taj hotel. I brojni drugi razlozi su u pitanju, ali ovo su krucijalni.“

Naša stranka je prije odluke o neusvajanju budžet pokušala popraviti amandmanski, ali gradonačelnik nije usvojio nijedan.