Naša stranka ukazuje da u je pri razmatranju izvršenja budžeta za 2015. i reabalnsa budžeta za 2016. godinu utvrđeno da je na području četiri gradske općine u Sarajevu u budžete u ovoj godini preneseno oko 45 miliona maraka za projekte koje lokalna samouprava nije realizovala u prošloj i ranijim godinama. Samir Fazlić, koordinator vijećnika Naše stranke<# u Kantonu Sarajevu, ukazuje na političke manipulacije u vezi sa realizacijom sredstava.

“Očito je da je izborna godina mamac za dosadašnje načelnike koji će u ovoj godini učiniti sve kako bi u mjesecima koji slijede učinili život u lokalnim zajednicama ljepšim i boljim. Nažalost,općinske službe i načelnici u proteklom mandatu nisu uspjeli odgovoriti zadatku da realizuju veliki broj inicijativa koje su predložili građani i građanke, ali i naši vijećnici”, kazao je Fazlić.
“Na djelu je ponavljanje situacije u kojima se novac ostavlja za godinu u kojoj su izbori, te se na takav način oštećuju građani koji svakodnevno traže rješavanje komunalnih problema, saobraćaja u mirovanju, rješavanja infrastrukturalnih problema, boljeg prevoza, bezbjednosti. Sada trebamo biti sretni što će se neke stvari realizovati, a čekali smo na njih dvije ili tri godine, samo zato što politika računa da građani ne pamte ranije probleme”, zaključio je Fazlić.