Na jučerašnjoj sjednici Odbora za društvene djelatnosti Grada Sarajeva, Samir Fazlić (Naša stranka) je predložio da se Dan otvorenih vrata održi u vrijeme obilježavanja Dana grada Sarajeva.

“Predložio sam da se Dan otvorenih vrata Grada Sarajeva organizira u saradnji sa udruženjima građana i fondacijama koje djeluju na području grada Sarajeva. Lokalitet održavanja može predložiti gradonačelnik. Sigurno je da bi tako organiziran Dan otvorenih vrata bio jedinstvena prilika da se i građani upoznaju sa djelovanjem nevladinog sektora i mogućnostima njihovog uključivanja u konkretne akcije”, kazao je Fazlić.

“Nadamo se da će nadležne službe, kao i sam gradonačelnik, prepoznati sve pozitivne dimenzije ovog prijedloga i da će podržati našu inicijativu, kao i mogućnost aktivnijeg uključivanja NVO sektora u rješavanje problema u društvu. Također, nadamo se da će razumjeti u kojoj mjeri bi održavanje Dana otvorenih vrata u ovom vremenskom periodu osvježilo samo obilježavanje Dana grada”, dodao je Fazlić.