Razgovarali smo sa Samirom Fazlićem, predsjednikom Glavnog odbora Naše stranke i koordinatorom u radu sa vijećnicima i vijećnicama Naše stranke. Fazlić nam je pojasnio kakva je komunikacija postignuta između Glavnog odbora i nižih nivoa organizacije unutar stranke, te do kakvih je rezultata doveo mehanizam koordinacije u radu sa vijećnicima i vijećnicama Naše stranke na prostoru grada Sarajeva.

Predsjednik ste Glavnog odbora Naše stranke već duže od 2 godine. Kakva su Vaša iskustva na mjestu predsjednika tog tijela, te kakve je rezultate postigao Glavni odbor u proteklom periodu? Šta smatrate najznačajnijim uspjesima, a šta praksom koja bi se mogla popraviti u periodu koji slijedi?

Glavni odbor je prema Statutu Naše stranke najviši organ između dva kongresa. Preuzeo sam vodstvo Glavnog odbora, u jednoj vrlo delikatnoj situaciji, bio je to period nakon lokalnih izbora 2012, kada je trebalo odrediti dalje političko i ideološko profilisanje stranke, period u kome je postignut relativni izborni uspjeh, i kada se trebalo krenuti ka jednoj stabilnijoj i važnoj poziciji stranke u političkom životu BIH.

Glavni odbor je u proteklom periodu radio je na kreiranju određenih programa i politika, s ciljem da ideološki profilira Našu stranku.  U jednom periodu smo imali razgovore sa LDS-om, ali pokazalo se u tim pregovorima da je Naša stranka vrlo jasnih i konkretnih stavova, te da ne želi pod svaku cijenu ugroziti svoj politički identitet. To se pokazalo i na proteklim izborima, kada smo postigli najveći politički uspjeh do sada. Dijelom na to je i uticala odluka GO da se ne ide pod svaku cijenu ni na ujedinjenje, ni na koalicije kratkog daha.

Mislim da je GO u jednom trenutku sačuvao kičmu NS-a, i jako sam ponosan na to. Drago mi je da u sastavu GO imamo jako kvalitetne, vrlo odgovorne osobe raznih profila, od kojih svako sa svog stanovišta upotpunjuje sve one odluke koje su bitne za NS. Ono što smo možda propustili u ovom vremenu je da malo više radimo na strategijama razvoja NS-a prema svim gradovima i općinama u BiH, što će vjerovatno biti jedan od ključnih izazova za novi sastav GO-a.

Koordinirate rad naših vijećnika i vijećnica. Kako je mehanizam saradnje djelovao na njihove aktivnosti? Možete li nam navesti neke konkretne primjere u kojima je zajedničko djelovanje bilo efektivno? Jesu li zajedničkim snagama uspjele da se provedu neke inicijative korisne za građane Sarajeva?

Kao vijećnik u OV Centar u proteklom mandatu, te čovjek sa značajnim političkim iskustvom, na prijedlog Predsjedništva imenovan sam za koordinatora. To je vrlo zahtjevna i zanimljiva aktivnost, koja iziskuje jako puno iščitavanja raznog materijala, predlaganja pojedinih rješenja, vijećničkih inicijativa, pitanja, komentara, razgovora i čega sve ne. Jako sam ponosan što uspijem prenijeti dosta pozitivnog iskustva svim kolegama koji trenutno obnašaju funkciju vijećnika. Uvijek sam otovoren za sve sugestije, prijedloge, razgovore, pa i kritike koje samo mogu doprinijeti boljoj političkoj prezentaciji NS-a u vijećima općina u Sarajevu. Nekoliko posljednjih inicijativa kao što su uvođenje znakovnog jezika u radu u općinama, uvođenje elektronskog vijeća, elektronskog tendera, inicijative za bolje stanje u ruralnim dijelovima pojedinih općina, za porodilje, za mlade, za stare – samo su porizvod uspješne koordinacije.

Nadam se da će i u narednom periodu ova koordinacija biti još bolja, svrsihodnija i da ćemo još bolje prezentirati naše stavove, a sve u pogledu bolje pripreme pred lokalne izbore 2016. godine. Vjerujem da ćemo imati snage ponuditi još bolje liste, još kvalitetnije kandidate, kao i kandidate za načelnike. Zašto NS ne bi u konačnici imala načelnika jedne sarajevske općine. Zvuči zanimljivo, zar ne? I još nešto, mislim da što se tiče Sarajeva ćemo biti mnogo sretniji kada budemo imali mogućnost da građani biraju gradonačelnika. To je naša politika i mi ćemo istrajati na tome.