Na posljednoj sjednici Općinskog vijeća u Centru Samir Fazlić, vijećnik Naše stranke, uputio je prijedlog nadležnim službama civilne zaštite da se u budžetu za 2017. godinu planira nabavka vatrogasnih aparata, kao i obnova hidranata u stambenim objektima.

“Na području naše općine postoje stambene zgrade koje imaju veliki broj stanova, kao što su neboderi na Skenderiji i Čobaniji, kao i u ulicama Patriotske lige, Bolnička i Jezero. Mislim da ne bismo smjeli dopuštati da objekti s tolikim brojem stanara budu bez vatrogasnih aparata. Također, trebali bismo obnoviti hidrantsku mrežu u svim objektima u kojima ona nije u funkciji. Aparati bi se mogli označiti drugom bojom i žigom općine, kako bi se spriječila njihova krađa ili preprodaja “, rekao je Fazlić.

Vijećnik Naše stranke je poručio da se sa ovom aktivnošću ne bi smjelo odugovlačiti.

“Svjedoci smo u posljednje vrijeme da se često dešavaju požari u stambenim zgradama, i mislim da bismo s nabavkom trebali krenuti što prije, kako bismo zaštitili naše građane”, zaključio je Fazlić.