I pored postojećih propisa u oblasti komunalnog reda u našoj općini, pogotovo za vrijeme izbora, vlada potpuna anarhija po pitanju promotivnog oglašavanja u javnom prostoru. Pravilnikom o komunalnom redu Općine Lukavac precizno su definisana mjesta gdje se može vršiti oglašavanje, ali se to u pravilu ne poštuje.

Postoje i sankcije za nepoštivanje pomenutih odredbi, ali se ne izriču. S obzirom na navedeno, neophodne su izmjene i dopune spomenutog Pravilnika i uređenje te oblasti na način da se na stubovima za uličnu rasvjetu izrade i montiraju okviri za postavljanje reklamnih panoa.

“U nekim općinama, kao naprimjer u Tešnju, tako se već radi i ta praksa dosta dobro funkcioniše. Njom se značajno smanjuje ili u potpunosti eliminira lijepljenje promotivnih plakata i, generalno, promotivnih materijala (pogotovo u predizbornom periodu) na stubovima rasvjete i drugim javnim objektima, te stablima drvoreda uz glavne saobraćajnice”, kaže Samir Poljić, u ime Naše stranke u Lukavcu.

U Tešnju reklamne panoe Općina iznajmljuje marketinškim agencijama na godišnjem nivou. Oni imaju 170 stubova sa panoima, a iznajmljuju ih za iznos od 30 KM po jednom panou godišnje. Izrada panoa koštala ih je 15 KM po komadu.

Isti model može biti primijenjen i u Lukavcu.

“Ako naša općina ne nalazi dovoljno interesa da to sama finansira, to može biti i model javno-privatnog partnerstva ili davanja koncesije na panoe određenoj agenciji. Koncesija bi se realizovala tako što bi odabrana agencija finansirala izradu panoa i koristila ih u određenom periodu (npr. u periodu od dvije godine) bez naknade, ali bi nakon tog perioda oni postali vlasništvo Općine.

Naravno, agencija kojoj bi panoi bili ustupljeni kao koncesija na ovom principu, bila bi odgovorna za njihovo održavanje u tom period”, kaže Poljić.

Odredba iz Član 14. Odluke o komunalnom redu u kojoj je definisano da se predizborni plakati mogu postavljati i na mjesta koja za to nisu predviđena u našem prijedlogu izmjena i dopuna bila bi brisana.

Kako bi ova inicijativa bila realizovana u tekućoj godini do početka predizborne kampanje, potrebno je učiniti izmjene u nacrtu Budžeta općine Lukavac za 2018. koji nije prihvaćen na zasjedanju Općinskog vijeća Lukavac održanom koncem protekle godine.