Izbori se približavaju, a mi Vam donosimo priče naših kandidatkinja i kandidata iz Vašeg komšiluka. Razgovarali smo sa Sandrom, našom kandidatkinjom za Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo.

Sandra Zaimović je rođena 1980.godine u Sarajevu, po zanimanju je magistrica socijalnog rada sa raznolikim iskustvom u struci, u vladinom i nevladinom sektoru. Posljednjih 6,5 god zaposlena u HKO ’’Kruh Sv. Ante’’ gdje radi kao voditeljica socijalnih projekata i direktorica predškolske ustanove.  U organizaciji u kojoj radi uspješno koordinira različite projekte, koji se odnose na osobe u stanju socijalne potrebe, bolesne, mlade i djecu. Također, uz svoje obveze u okviru organizacije radi i sa klijentima kao Geštalt psihoterapeut pod supervizijom.

Na trenutnom radnom mjestu je stekla bogato  iskustvo na različitim poslovima, te prošla mnogo dodatnih edukacija koje upotpunjuju njeno znanje u različitim segmenata. Profesionalno je vezana za teme koje utiču poboljšanje socijalne situacije u društvu i suzbijanje socijalne isključenosti, teme vezane za obitelj, djecu, maloljetne delinkvenate, socijalno ugrožene osobe, mlade, djecu s poteškoćama u razvoju, volonterizam, predškolsko obrazovanje, psihoterapiju i superviziju. Najveće zadovoljstvo i ispunjenost joj čini njena obitelj, koju čini suprug, sin i pas.

NS: Zbog čega ste odlučili da se kandidujete na izborima?

Sandra Zaimović: Društvena situacija je je krajnje zabrinjavajuća u našoj državi, pa tako i u našim općinama i ovo je krajnje vrijeme da uzmemo  stvari u svoje ruke i pokušamo doprinijeti boljoj budućnosti i za nas, i za naše buduće naraštaje.  Naša stranka je jedina stranka koja radi za građane, koja svoje priče sprovodi u djela, koja ulijeva nadu da će jednom ipak biti bolje u našoj BiH, i ovo je moj doprinos njenom radu. Moja kandidatura je podrška Našoj stranci, da ostvari što bolje rezultate na predstojećim izborima.  I sigurna sam da ćemo zajedničkim snagama i uspjeti, a tako i dobiti više prostora za aktivnije djelovanje.

NS: Kada razmišljate o svom komšiluku, šta vam prvo padne na pamet da treba promijeniti, popraviti ili učiniti boljim?

Sandra Zaimović: Kad vidim svoj komšiluk, svoje susjedstvo, svoju općinu, prvo što poželim je vidjet je uređeniju, čišću, zeleniju. Nažalost, naši parkovi za najmlađe su jako zapušteni, naše ulice prljave, naše zelene površine zarasle, i vrlo često u kratkom periodu postaju betonirane. Uz to bih voljela da u naselju imamo park za pse, za koju sam i pisala incijativu, i koja nažalost još nije realizirana. Park za pse, koji bi psima omogućavao vježbanje i druženje bez brige za njihove vlasnike, a istovremeno bi bili odvojeni od građana kojima psi smetaju.  Vjerujem da ćemo s predstojećim izborima imati više viječnika u vijećničkim klupama OV Novi Grad, i tako  učiniti da naša lokalna zajednica bude ugodnije mjesto za život.

NS: Kada bi sutra postali vijećnik/vijećnica, kako biste nastavili komunikaciju sa građanima i građankama?

Sandra Zaimović: Obzirom da sam poslovno svakodnevno vezana za veliki broj ljudi, i to jednim dijelom i sa sugrađanima s područja moje općine, mislim da bi to bio način da iskoristim priliku i usputno čujem svoje sugrađane šta im to nedostaje, smeta, kako bi oni to poboljšali.  Također, mislim da i sama svakodnevna šetnja naseljem već otvara mogućnost za razgovor sa sugrađanima iz naselja, što se može iskoristiti kao prilika da ih pitam, da im dam na znanje da mogu pitati, predložiti, dati sugestiju. Jedna od ideja je povremeno organizirati susret s građanima u njihovim mjesnim zajednicima gdje bi se uvažila njihova mišljenja, prijedlozi i ideje od kojih bi se dalje napravile konkretne incijative upućene Općinskom vijeću. Tu su i okrugli stolovi, radionice, tribine na teme problema u lokalnoj zajednici kao mjesta gdje možemo čuti naše građane. Generalno, ima mnogo načina kako ostati u kontaktu s građanima, samo je potrebna volja.

NS: Mnogi zaboravljaju ruralni dio općine. Kako lokalna samouprava može poboljšati položaj sela? Navedite nam konkretne probleme sela u Vašoj općini?

Sandra Zaimović: Općina Novi Grad, zaista, ima dijelove koji su potpuno zapostavljeni jer su dosta udaljeni. Prvi problem je vrlo loša uvezanost s gradskim prijevozom, što ne bi trebalo biti teško za riješiti. Iako je pitanje na nivou kantonalne vlasti, sigurno da treba da krene kao incijativa iz same općine. Mnogo bi se olakšao život i svakodnevnica osobama koji žive u tim krajevima. Također, mnoge ulice nisu dobro označene, osvijetljene, ali i uređene, asfaltirane. Uz to, u tim dijelovima općine su najmlađi zapostavljeni, što bi organiziranjem i uređenjem manjih zelenih površina u svakom od naselja, moglo biti riješeno i najmlađim omogućeno da uživaju u dječjim radostima kao i djeca u drugim dijelovima općine.

NS: Na koje načine bi se mogla unaprijediti kvaliteta života u Vašoj općini?!

Sandra Zaimović: U našoj općini definitivno treba povećati brigu za građane. Jednostavno je potrebno dati više pažnje obitelji, djeci i omladini, nezaposlenima, starijim osobama, ženama, slabo pokretnim i nepokretnim osobama, ovisnicima,  i beskućnicima i nekako pokušati obuhvatiti sve socijalno ranjive kategorije.

Ovo se može vrlo lako organizirati uz suradnju i davanje podrške nadležnom Centru za socijalni rad i nevladinim organizacijama koje djeluju na području općine, koje već nose veliki teret socijalnog rada i davanja socijalnih usluga posljednjih godina i imaju bogato iskustvo i sposobnosti.  Uz podršku općine bi se njihov rad mogao poboljšati, a time i usluge osobama koje ih koriste.

Također, općina bi trebala imati više sluha za teško oboljele sugrađane, te u svom budžetu  predvidjeti i takvim građanima osigurati podršku za liječenje i kupovinu lijekova. Iako postoji ta stavka u budžetu, ipak veliki broj građana ne uspijeva to i dobiti. To bi trebala biti sigurna podrška sugrađanima u ovim teškim životnim situacijama.

NS: Šta je sa stanovnicima treće dobi?

Sandra Zaimović: Općina bi trebala preuzeti i osigurati veću brigu za osobe treće dobi osnivanjem Centra za zdravo starenje koji bi se ugledao na već osnovane Centre u drugim općinama, koji zaista pružaju kvalitetne aktivnosti i unapređuju kvalitetu života ove skupine sugrađana. Uz to bi trebalo osigurati i podršku pružanjem usluga kućne njege za teško oboljele osobe bez srodnika i osnivanjem smještajnih ustanova na području općine.

NS: Radili ste sa mladima. Koji su njihovi prioriteti?

Sandra Zaimović: Naravno, ne smijemo zaboraviti i najmlađe građane, te im osigurati različite mogućnosti dodatnih edukacija i pravilnog razvoja za šta možemo iskoristiti prostor već uređenog parka Safeta Zajke. Općina Novi Grad je najbrojnija općina, a naši mališani i školarci za mnoge vannastavne aktivnosti moraju da idu u druge općine. Osiguranim sredstvima, prostorom i ostvarenom suradnjom s mladim talentiranim osobama bi ovaj problem bio brzo i jednostavno riješen.

Osiguranim vrtićem inkluzivnog karaktera za djecu sa smetnjama u razvoju, bi dali doprinos poboljšanju inkluzivnog obrazovanja. Osnivanjem Centra za mlade, koji bi osigurao prostorije za učenje, biblioteku, psihološku podršku, testiranje za profesionalnu orijentaciju, različite edukacije koje bi ih osnažile za tržište rada, dodatno obrazovanje i edukacije koje bi ih prekvalificirale i pomogle im pri tražnju posla,  EU info centra koji bi bio izvor informacija o mogućim stipendijama, EU projektima za mlade, razmjenama studenata, općina bi obuhvatila mlade osobe i pružila im podršku u obrazovanju i pripremanju za traženje posla, a time bi se djelovalo i na smanjenje stope nazposlenosti u našoj općini.

Mnoge ove aktivnosti općina može implementirati apliciranjem na EU projekte i na taj način osigurati sredstva i realizirati aktivnosti koje će poboljšati kvalitetu života različitih skupina sugrađana. Zaista, mnogo je načina na koje općina može djelovati i unaprijediti život u svojoj lokalnoj zajednici, ali potrebno je napraviti strategije razvoja u različitim područjima, planirati sredstva i potpuno realizirati sve planirane aktivnosti. Sigurna sam da će vijećnici Naše stranke uspjeti realizirati većinu ovih koraka i time unaprijediti život u našim lokalnim zajednicama.