Za potrebe održavanja, rekonstrukcije i građenja javnih cesta, na svim nivoima vlasti, angažira se oko 4 % sredstava prikupljenih po osnovu PDV-a i cjelokupni iznos naknade za ceste, koju korisnici plaćaju prilikom registracije motornih vozila. To su redovni prihodi i oni za Unsko-sanski kanton iznose oko 10 miliona KM na godišnjem nivou, u što je uključen i iznos koji pripada općinama. Osim ovih sredstava, u cestovnu infrastrukturu slijevaju se i sredstva iz budžeta općina, kredita, donacija, ali i drugih izvora finansiranja.

„Navedeni iznos je nedovoljan. Međutim, situacija se može popraviti prije svega svrsishodnijim ulaganjem postojećih sredstava, a i njihova količina bi se mogla povećati kad bi raspodjela javnog novca bila uistinu planska“, kaže Sanel Kabiljagić, predsjednik Regionalnog odbora Naše stranke Zapad.

Regionalni odbor Naše stranke Zapad predložit će obavezno provođenje postupka javne rasprave o planovima rekonstrukcije, sanacije i izgradnje javnih cesta za koje su nadležni općinski i kantonalni organi USK, kao i uspostavu stručnog tijela za izradu analize troškova i opravdanosti,  za projekte cestovne infrastrukture koji prelaze određene vrijednosti.