“S obzirom na političku situaciju u USK već smo naviknuti na tromjesečna ‘preslagivanja’ većine, smjene ministara te imenovanje novih, međutim, ono što se ne mijenja je tendencija da se politički dogovori odnose i na kadrovsku politiku javnih ustanova i kadroviranja isključivo po stranačkoj osnovi”, kaže Sanel Kabiljagić, predsjednik Regionalnog odbora Naše stranke Zapad povodom smjena  većine školskih odbora u USK i imenovanja privremenih, čiji je jedini zadatak smjena starih i imenovanje novih direktora škola. Pritom se ne poštuje ni  postojeći zakon koji se odnosi na objektivne razloge za njihovu smjenu te sastav školskog odbora:

–          jedan član ispred osnivača

–          jedan član ispred lokalne zajednice

–          jedan član iz reda roditelja

–          dva člana ispred vijeća uposlenika,

Tako se formiraju školski odbori bez člana iz reda uposlenika, ili još većeg apsurda, da su u sastavu školskog odbora  JU OŠ “Ostrožac” – Cazin, tri od pet članova sa prezimenom Prošić!?

“U Našoj stranci se protivimo ovakvom načinu imenovanja školskih odbora i direktora škola te se zalažemo za potpunu depolitizaciju u obrazovanju. Smatramo da bi u izboru direktora trebali direktno da učestvuju vijeće uposlenika i vijeće roditelja”, kaže Kabiljagić.