Sanela Klarić, zastupnica Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, podnijela je inicijativu za formiranje Zajedničke Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju izvještaja Budžeta FBiH i njegovih korisnika.
„Federalne institucije u 2019. netransparentno su potrošile više od 250 miliona maraka. Pri tome, ono što najviše zabrinjava, jeste činjenica da među prvake netransparentnog trošenja spada Ministarstvo finansija.
Ova priča, nažalost, ne odnosi se samo na 2019. godinu. Mi iz godine u godinu imamo istu situaciju. Jedan od uzroka ovakvog ponašanja je nepostojanje Zajedničke Komisije Parlamenta FBiH koja bi bila odgovorna da revizije izvještaja Budžeta dolaze pred parlamentarce. Ja sam uputila inicijativu za njeno hitno formiranje.
To bi dovelo do konkretnijeg nadzora Parlamenta FBiH nad provedbom budžeta. Podsjećam da Parlament, odnosno nijedan njegov dom, nije razmatrao revizorske izvještaje za 2017. i 2018. , kao ni 2019 godinu.
Mi imamo funkcionalan Ured za reviziju institucija FBiH, koji radi svoj posao i izvještaje dostavlja Vladi FBiH. Sama Vlada ništa ne čini na ispunjavanju preporuka Ureda za reviziju niti izvještaje dostavlja Parlamentu na razmatranje iako za to ima obavezu. Takvo stanje bi bilo rpevaziđeno formiranjem parlamentarne komisije. Ta komisija se treba sastojati od sedam članova Doma naroda i sedam članova Predstavničkog doma Parlamenta FBiH. Dom naroda Federacije BiH je još 3. 2. 2020 imenovao sedam članova komisije, Predstavnički dom to još nije učinio. Inicijativom koju sam podnijela želim da požurim Predstavnički dom da učini isto ili da potvrdi sumnju koja se već opravdano javlja, a to je da otvoreno staje u odbranu malverzacija Vlade FBiH.“