Sanela Klarić, zastupnica Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, u parlamentarnu proceduru je uputila Prijedlog rezolucije o prevenciji, smanjenju i suzbijanju COVID-19 u Federaciji BiH.
Rezolucijom se zahtijeva da Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, u saradnji s Veterinarskim fakultetom Sarajevo, usaglasi provođenje sljedećih mjera i aktivnosti koje se odnose na rad Veterinarskog instituta.
„Na Veterinarskom institutu Veterinarskog fakulteta izoliran je i sekvencioniran ‘bosanski soj’ virusa SARS-CoV-2. Taj rezultat zasluga je naučnika Instituta i svrstava ih među najrespektabilnije u svijetu kad je istraživanje koronavirusa u pitanju. Radi se o našim ljudima koji doprinose suzbijanju pandemije na globalnom planu. Izolat dalje mogu ispitivati, a uzorak mogu podijeliti s onima koji rade na stvaranju vakcina.
Da bi njihov rad imao puni učinak, Institut mora imati podršku države. Cilj Rezolucije koju sam podnijela je upravo to. Njome bi se resorno Ministarstvo obavezalo, između ostalog, i na nabavku neophodne opreme, materijala za dijagnostiku i zaštitnu opremu i sl. Sam Institut bi se bavio i istraživanjem mogućnosti prenosa koronavirusa sa životinja na ljude i obratno, kao i prenosom koronavirusa s namirnica životinjskog porijekla.
Ukratko, iza njega bi stajala država i to bi efekte njegovog rada učinilo značajnijim za građane BiH, ali i za državu jer zahvaljujući radu Instituta imamo šansu da postanemo faktor u borbi protiv pandemije na globalnom nivou.“