Na 18-oj sjednici Gradskog vijeća Zenice, vijećnica Naše stranke Sanja Renić tražila je skidanje pet tačaka dnevnog reda.

Jedan od razloga je bio taj što je izvjestilac o tim tačkama bila Semira Karić, pomoćnica načelnika za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina, protiv koje je Kantonalno tužilaštvo potvrdilo krivičnu prijavu.

“S obzirom na to da je u ovom slučaju otvoren krivični postupak za krivično djelo počinjeno u obavljanju službene dužnosti, gradonačelnik je u skladu sa članom 59. Zakona o državnim službenicima bio dužan odmah suspendovati gospođu Semiru Karić do donošenja pravomoćne presude nadležnog suda”, rekla je Renić.

Unatoč tome, Vijeće je odbilo Renićkin prijedlog.

Razlozi da se sporne tačke skinu s dnevnog reda kriju se, pored spomenute krivične prijave, i u samim tačkama.

Naprimjer, tačka 6 je bila Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o građevinskom zemljištu Grada Zenice. Prijedlog je nezakonit. “On je donesen na osnovu Zakona o građevinskom zemljištu FBiH i Statuta Grada Zenice, ali, osim pomenutih, ovu oblast definira i Zakon o stvarnim pravima i Pravilnik o postupku Javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije, kantona, gradova i općina, a s tom legislativom Prijedlog nije usklađivan”, kaže Renić.

Tačka 7 bila je  Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana Crkvice.

Sanja Renić u vezi s tim kaže: “Zakon jasno nalaže da prilikom donošenja Odluke o pristupanju izrade regulacionih planova moraju biti definisana sredstva i izvor sredstava za izradu planskog dokumenta, a to u prijedlogu nije navedeno, nego će to neko naknadno dogovoriti u ‘četiri’ oka.”

Tačka 8 bila je Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana Kamberovića ravan i Padina. Razlozi za njegovo odbijanje su isti kao i za tačku 7.

Prema Sanjinim riječima nezakonitost je razlog zašto je tražila povlačenje tačaka  9, 10 i 11.

“Vijeće Grada Zenice, tačnije njegova većina, kad je u pitanju urbanizam, služi za ozakonjenje kriminalnih radnji koje pojedincima donose ogroman profit. Žrtve su, kao i uvijek, građani. Zenica će zahvaljujući ovakvom urbanističkom poslovanju postati najveća favela u Evropi. Imamo arhitektonsko ludilo koje dovodi u pitanje sve, od sigurnosti građana do razvoja turizma. Lokalni izbori su još uvijek daleko, ali dovođenjem poštenije garniture na vlast na većim nivoima, građani na izborima u oktobru mogu uticati da se spriječi daljnje ruiniranje Zenice”, rekla je Renić.