Predsjedavajuća Gradskog vijeća Zenica Sanja Renić pokreće inicijativu za obustavu naplaćivanja paušala za grijanje, s obzirom da je riječ o praksi koja se kosi sa Odlukom o zagrijavanju grada Zenice („Službene novine Općine Zenica“ br. 7/2002 i 6/2013).

„Prema Odluci, koju je donijelo Gradsko vijeće, cijevni razvod od toplinske podstanice do potrošača pripada potrošačima, koji su dužni da održavaju svoje instalacije grijanja u ispravnom stanju. S obzirom da je riječ o imovini građana, za koju je čak propisana obaveza održavanja, ne postoji osnov da JP ‘Grijanje’ naplaćuje paušal, jer niti je to imovina ‘Grijanja’, niti ono ima obavezu da ga održava“, kaže Sanja Renić.

Renić je kazala da bi bilo logično da zapravo JP „Grijanje“ plaća građanima, koji su se isključili sa sistema grijanja, jer koristi njihove cijevi i prolazak cijevi kroz njihove stanove.

„Nedavno smo svjedočili slučaju gdje JP ‘Grijanje’ nalaže građanima da hitno o vlastitom trošku saniraju kvar na toplovodnoj mreži. ‘Grijanje’ je ponudilo samo ultimatum građanima: ili će sami platiti popravku navedenog kvara ili će im biti isključena isporuka toplotne energije. S obzirom da je to sve što je ‘Grijanje’ moglo ponuditi, ne postoji razlog zbog kojeg bi građani trebali da plaćaju paušal, te će Naša stranka u Gradskom vijeću tražiti obustavu plaćanja paušala, za što smo dobili i dodatnu podršku u vidu peticije građana“, zaključuje Renić.