Predsjedavajuća Gradskog vijeća Zenica Sanja Renić ponovno se sastala sa radnicima Cimosa u Zenici, gdje je dobila informacije o trenutnim okolnostima, stanju prava i potraživanja radnika prema ovoj slovenačkoj kompaniji. Renić je podržala radnike i zatražila reakciju nadležnih.

“Radnici čuvaju mašine jer ne vjeruju da će se u okviru likvidacije pogona Cimos u Zenici doći do namirenja dugovanja koje ovo preduzeće ima prema njima. Naravno da ćemo ih podržati i naravno da svi znamo teška iskustva naših radnika koji su gledali kako se u mnogim preduzećima iznosi jedino vrijedno – mašinerija, prodaje i prenosi, a da našoj zajednici ostaju prazne hale i radnici bez isplaćenih plata. Nećemo dozvoliti ovo sve dok se Cimos ne garantuje zaštitu prava radnika”, poručila je Renić.

Naša stranka Zenica je zatražila od Vlade ZDK da konačno krenu baviti praksom kršenja radničkih prava u brojnim zeničkim preduzećima.